DIN 45500

Z Oktoda
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


DIN 45500 to opublikowany w 1966 roku dokument niemieckiego instytutu normalizacyjnego (Deutsches Institut für Normung, czyli DIN) określający jakie minimalne warunki techniczne powinna spełniać aparatura elektroakustyczna, by otrzymała oznaczenie wysokiej jakości (Hi-Fi).

DIN HiFi.png

Historia

Próby znormalizowania parametrów urządzeń lepszej klasy elektroakustycznych powszechnego użytku datują się od wczesnych lat 60. Publikacje British Radio Equipment Manufacturers Assotiation wyewoluowały do wydanego w 1965 roku British Standard 3860, ale dotyczyły one praktycznie wyłącznie wzmacniaczy i nie zdobyły powszechnej popularności. Dopiero w roku 1966 wydanie niemieckiej normy DIN 45500 całościowo uporządkowało zagadnienia domowego sprzętu HiFi.

Norm DIN 45500 bywa krytykowana za stosunkowo mało restrykcyjne podejście do parametrów niektórych urządzeń, zwłaszcza wzmacniaczy. Trzeba jednak powiedzieć, że nawet wiele współczesnych konstrukcji (zwłaszcza "audiofilskich") nie spełnia i tych mało restrykcyjnych wymagań. Z drugiej strony wymagania nałożone na zestawy głośnikowe są bardzo ostre i dosyć trudne do spełnienia

W 1996 norma DIN 45500 została zastąpiona normą DIN EN 61305.

Parametry urządzeń

Norma DIN określa, że pomiary powinny być przeprowadzane przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym, w temperaturze od 15 do 35 stopni Celsjusza oraz wilgotności względnej w zakresie od 45% do 75%.

Tunery FM

Wszystkie pomiary zakładają poziom sygnału wejściowego 1 mV na wejściu o oporności falowej 240 Ω.

Parametr Wartość Warunki pomiaru
Pasmo przenoszenia 40 Hz - 12.5 kHz przy nierównomierności charakterystyki ± 3 dB względem 1 kHz w zakresie 40 Hz - 50 Hz
przy nierównomierności charakterystyki ± 1.5 dB względem 1 kHz w zakresie 50 Hz - 6.3 kHz
przy nierównomierności charakterystyki ± 3 dB względem 1 kHz w zakresie 6.3 kHz - 12.5 Hz
Zniekształcenia nieliniowe maks. 2% przy dewiacji częstotliwości 40 kHz oraz 1 kHz
Separacja kanałów stereo min. 26 dB w pasmie częstotliwości 250 Hz - 6.3 kHz
min. 15 dB w pasmie częstotliwości 6.3 kHz - 12.5 kHz
Stosunek sygnału do szumu min. 46 dB w pasmie częstotliwości 40 Hz - 12.5 kHz, przy modulacji 1 kHz z dewiacją 40 kHz
Tłumienie sygnału pilota stereo min. 20 dB 19 kHz
min. 30 dB 38 kHz
Poziom sygnału wyjściowego 0.5 V do 2 V przy obciążeniu 470 kΩ równolegle z pojemnością 100 pF i dewiacji modulacji 40 kHz.

Gramofony

Parametr Wartość Warunki pomiaru
Odchyłka prędkości obrotowej -1% - +1.5% Mierzona za pomocą płyty testowej określonej osobną normą[1].
Nierównomierność prędkości obrotowej 2%
Charakterystyka częstotliwościowa 40 Hz - 12.5 kHz Z dopuszczalnym odchyleniem ± 2 dB w zakresie 63.5 Hz - 8 kHz i ± 5 dB w przedziale 8 kHz - 12,5 kHz. Pomiar wykonany za pomocą płyty testowej określonej osobną normą[2].
Różnica pomiędzy kanałami maks. 2 dB
Separacja kanałów min 20 dB przy 1 kHz Mierzona za pomocą płyty testowej określonej osobną normą[3].
min. 15 dB w zakresie 500 Hz - 6.3 kHz

Magnetofony

Charakterystyka częstotliwościowa magnetofonów według normy DIN 45500.

Charakterystyka częstotliwościowa magnetofonu powinna mieścić się na zacieniowanym obszarze rysunku umieszczonego obok. Podstawowe cechy magnetofonów są określone w osobnej normie[4].

Parametr Wartość Warunki pomiaru
Zmiany prędkości przesuwu taśmy maks. 1% mierzone w czasie 30 sekund.
Zniekształcenia nieliniowe maks. 5% przy częstotliwości 333 Hz i maksymalnym szczytowym poziomie zapisu.
Stosunek sygnału do szumu min. 45 dB w odniesieniu do szczytowego poziomu zapisu.
Separacja ścieżek min. 60 dB
Separacja pomiędzy kanałami stereo min. 25 dB
Skuteczność kasowania taśmy min. 60 dB w odniesieniu do szczytowego poziomu zapisu.

Mikrofony

Charakterystyka częstotliwościowa mikrofonów według normy DIN 45500.

Minimalny zakres częstotliwości określono na 50 Hz do 12.5 kHz z dopuszczalnymi odchyleniami mieszczącymi się w zakreskowanym obszarze na rysunku przedstawionym obok.

Parametr Wartość Warunki pomiaru
Zniekształcenia nieliniowe maks 1% w zakresie częstotliwości 250 Hz - 8 kHz, przy ciśnieniu akustycznym 100 µBarów.
Różnica pomiędzy kanałami stereo maks. 3 dB w zakresie częstotliwości 250 Hz - 8 kHz.

Określono również charakter przebiegu kierunkowości charakterystyki zarówno dla mikrofonów o charakterystyce dookólnej, jak i kierunkowej.

Wzmacniacze

Norma określa również, że podstawowe parametry wzmacniacza, takie jak: poziomy napięć wejściowych, impedancje wejść, moc wyjściowa czy impedancja obciążenia muszą być jasno podane przez producenta. Motodyka pomiarów i szeroki zakres parametrów wzmacniaczy różnych typów są uszczegółowione w osobnych normach[5].

Parametr Wartość Warunki pomiaru
Pasmo przenoszenia 40 Hz - 16 kHz przy nierównomierności ± 1.5 dB i 6 dB poniżej mocy znamionowej dla wejść liniowych
przy nierównomierności ± 2 dB wejść z korekcją częstotliwościową
Różnica pomiędzy kanałami stereo maks. 3 db w zakresie częstotliwości 250 Hz - 6.3 kHz
maks. 6 db w zakresie częstotliwości 250 Hz - 6.3 kHz, jeżeli zastosowano regulator balansu o skuteczności minimum 8 dB.
Zniekształcenie nieliniowe[6] maks 1% dla przedwzmacniacza: przy pełnym wysterowaniu z zakresie częstotliwości 40 Hz - 400 Hz
dla całego toru wzmacniacza wstępnego i mocy: przy mocy od -20 dB do pełnej, w zakresie częstotliwości od 40 Hz do 12.5 kHz
Zniekształcenia intermodulacyjne maks. 3% sygnały 250 Hz i 8 kHz o stosunku amplitud 4:1
Przesłuch pomiędzy kanałami stereo maks. -50 dB dla 1 kHz
maks. -30 dB w zakresie od 250 Hz do 10 kHz
Przesłuch pomiędzy wejściami maks. -50 dB dla 1 kHz
maks. -40 dB w zakresie od 250 Hz do 10 kHz
Stosunek sygnału do szumu min. 50 dB dla przedwzmacniaczy przy nominalnym poziomie sygnału
dla wzmacniaczy mocy i zintegrowanych przy mocy wyjściowej 100 mW
Moc wyjściowa 10 W mono, sygnał sinusoidalny 1 kHz, w czasie co najmniej 10 minut
6 W na kanał stereo, sygnał sinusoidalny 1 kHz, w czasie co najmniej 10 minut

Ponadto norma określa dopuszczalne poziomy napięć i impedancje wejść i wyjść, znamionowe impedancje obciążenia, gniazda wejściowe i wyjściowe.

Głośniki

Charakterystyka częstotliwościowa głośników według normy DIN 45500.

Charakterystyka częstotliwościowa zestawu głośnikowego powinna mieścić się na zacieniowanym obszarze rysunku umieszczonego obok.

Parametr Wartość Warunki pomiaru
Różnica charakterystyk zestawów stereo maks. 3 dB w zakresie częstotliwośco 250 Hz - 8 kHz.
Efektywność min. 96 dB odpowiada ciśnieniu akustycznemu 12 µBarów w odległości 1m.
Zniekształcenia nieliniowe maks. 3% przy mocy znamionowej w zakresie częstotliwości 250 Hz do 1 kHz.
maks. 1% przy częstotliwości od 2 kHz.
Impedancja znamionowa 5, 8, lub 16 Ω
Odchylenie od impedancji znamionowej maks. 20% w pełnym zakresie częstotliwości.

Odbiorniki radiowe

Norma DIN 45500 zawiera rozdział omawiający parametry zintegrowanych odbiorników radiowych FM, nie różnią się one jednak zasadniczo od zdefiniowanych dla osobnego tunera i wzmacniacza.

Przypisy

  1. DIN 45545.
  2. DIN 45541.
  3. DIN 45543.
  4. DIN 45511.
  5. DIN 45565 - wzmacniacze wstępne, DIN 45566 - wzmacniacze mocy, DIN 45567 - wzmacniacze zintegrowane.
  6. Metoda pomiaru określona w normie DIN 45403.

Bibliografia

  • Gordon J. King, DIN 45-500, Hi-Fi News, 8/1968.