ECH21

Z Oktoda
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
ECH21
Heksoda i trioda UCH21.jpeg
Heptoda - trioda
Żarzenie
równoległe pośrednie
Uż 6.3V
Iż 450 mA
Heptoda
Parametry dopuszczalne
Pamax 1,5 W
Uamax 300 V
Ikmax 15 mA
Parametry charakterystyczne
Sa 750-7,5 μA/V
Trioda
Parametry dopuszczalne
Pamax 0,8W
Uamax 175V
Parametry charakterystyczne
μ 22
ECH21 cok.png
<htmlet nocache="yes">Frank_begin</htmlet> value=ECH21 <htmlet nocache="yes">Frank_end</htmlet>
w katalogu Franka

ECH21 to lampa kombinowana, heptoda - trioda, mieszacz częstotliwości do odbiorników radiowych, z cokołem loktalowym. Bardzo popularne lampy, stosowane w większości polskich odbiorników radiowych w latach 40 i 50, również w roli wzmacniacza p.cz. oraz stopnia napięciowego m.cz. Wersja lampy z szeregowym żarzeniem 100 mA nosi nazwę UCH21.

Historia i zastosowania

Wprowadzona w 1941 roku przez firmę Philips jako wersja wprowadzonej rok wcześniej bocznostykowej ECH4. Pierwotnie planowana przez Philipsa jako wersja lampy ECH3 z cokołem loctal o dziewięciu szpilkach, ostatecznie produkowana z ośmioszpilkowym. Lampy ECH21 (i jej wersja do szeregowego żarzenia UCH21) były stosowane w ogromnej liczbie europejskich odbiorników radiowych. Na stronach Radiomuseum wymieniono 1135 typów radioodbiorników, w których znalazła zastosowanie.

Struktury triody i heptody są oddzielne (w odróżnieniu od wielu wcześniejszych lamp mieszających, w których były połaczone na stałe). Umożliwia to wykorzystanie lampy nie tylko jako mieszacza, ale również w innej konfiguracji. Na przykład w radioodbiornikach Pionier i pochodnych stosowano jedną ECH21 jako mieszacz, a drugą jako wzmacniacze pośredniej (heptoda) i małej (trioda) częstotliwości. W odbiorniku Aga w wersji "radiowęzłowej" (RSZ-F-8W) stosowano nawet trzy lampy ECH21 - trzecia pełniła rolę wzmacniacza małej częstotliwości (heptoda) i odwracacza fazy (trioda).

W latach późniejszych została zastąpiona przez lampy miniaturowe: rimlokową ECH41, oraz nowalową ECH81.

Odpowiedniki

 • ECH71, TH1, X143.
 • Identyczne elektrycznie, o innych cokołach: ECH4, ECH4N, ECH34.
 • Różniące się żarzeniem: UCH21, UCH71 (szeregowe, 100 mA).

Ciekawostki

 • Lampa ECH21 była wyjątkowo długo stosowana w Polsce, jeszcze w latach 60, gdy w innych krajach stosowano już powszechnie miniaturowe lampy z cokołem nowalowym. Znaleźć ją można w pochodzących z tego okresu radioodbiornikach Menuet, Romans, Rondo czy Barkarola. W 1960 wyprodukowano w Polsce 468000 lamp ECH21 (cena detaliczna 35 zł) i 298000 lamp UCH21 (cena 37 zł)[1].
 • Firma Tesla produkowała elektrycznie identyczną lampę z cokołem bocznostykowym żarzoną napięciem 4V. Miała oznaczenie ACH1n, była wersją ECH4 w serii A.

Właściwości i możliwości wykorzystania

Przypisy

 1. : Vademecum polskiego przemysłu elektronicznego, Warszawa, 1964, str. 410.

Bibliografia

Skróty oznaczeń używanych na Wiki Oktoda
 • μ - wzmocnienie napięciowe
 • μs2 - oddziaływanie napięciowe siatki drugiej
 • α - wskazanie wskaźnika dostrojenia
 • AM - modulacja amplitudy
 • ARCz - automatyczna regulacja częstotliwości
 • ARW - automatyczna regulacja wzmocnienia
 • Ia - prąd anody
 • Iaimax - maksymalny prąd anody w impulsie
 • Il - prąd ekranu
 • Is - prąd siatki
 • Is1 - prąd siatki pierwszej
 • Is2 - prąd siatki drugiej
 • Is3 - prąd siatki trzeciej
 • Is4 - prąd siatki czwartej
 • Iamax - maksymalny prąd anody
 • Ikmax - maksymalny prąd katody
 • Io - maksymalny prąd wyprostowany
 • Iż - prąd żarzenia
 • FM - modulacja częstotliwości
 • h - zniekształcenia nieliniowe
 • m.cz. - małej częstotliwości
 • Pamax - maksymalna moc strat w anodzie
 • p.cz. - pośredniej częstotliwości
 • Ps2max - maksymalna moc strat w siatce drugiej
 • Pwy -moc wyjściowa
 • ra - opór wewnętrzny
 • Ra - opór obwodu anodowego
 • Rk - rezystancja w katodzie
 • Rg - rezystancja w obwodzie siatki
 • Sa - nachylenie charakterystyki lampy
 • Ua - napięcie anody
 • Ua≈ - napięcie zmienne na anodzie
 • Uaiwmax - maksymalne wsteczne napięcie anody w impulsie
 • Uamax - maksymalne napięcie anody
 • Ub - napięcie zasilania
 • Ubmax - maksymalne napięcie zasilania
 • Ul - napięcie ekranu
 • Us - napięcie siatki
 • Us1 - napięcie siatki pierwszej
 • Us2 - napięcie siatki drugiej
 • Us2max - maksymalne napięcie siatki drugiej
 • Us3 - napięcie siatki trzeciej
 • Us4 - napięcie siatki czwartej
 • Utr - maksymalne napięcie prądu zmiennego
 • Uż - napięcie żarzenia
 • Uż-k - maksymalne napięcie między włóknem żarzenia a katodą