ECL86

Z Oktoda
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
ECL86
Trioda-pentoda
Żarzenie
równoległe pośrednie
Uż 6.3V
Iż 660 mA
Trioda o dużym wzmocnieniu
Parametry dopuszczalne
Pamax 0,5 W
Uamax 300 V
Ikmax 4 mA
Parametry charakterystyczne
μ 100
Pentoda mocy
Parametry dopuszczalne
Pamax 9 W
Uamax 300 V
Us2max 300 V
Parametry charakterystyczne
Sa 10 mA/V
ECL86 cok.png
<htmlet nocache="yes">Frank_begin</htmlet> value=ECL86 <htmlet nocache="yes">Frank_end</htmlet>
w katalogu Franka

ECL86 to lampa kombinowana, trioda-pentoda, jedna z najbardziej rozpowszechnionych, obok ECL82, lamp tego typu. Żarzenie pośrednie, cokół nowalowy. Wersja przeznaczona do szeregowego zasilania prądem 300 mA nosi nazwę PCL86.

Historia i zastosowania

Lampa wprowadzona w roku 1960, zaprojektowana specjalnie do wzmacniaczy małej częstotliwości - zastąpiła w tej roli ECL11 oraz uniwersalną lampę ECL82 . Część triodowa ECL86 ma w porównaniu z ECL82 wyższe wzmocnienie (parametry zbliżone do połówki triody ECC83), część pentodowa większą moc admisyjną a żarzenie jest oszczędniejsze. W momencie wprowadzenia ECL86 w elektronice zaczynała się już dominacja tranzystorów, jest więc ostatnim przedstawicielem gatunku lamp mieszczącego kompletny zestaw lamp potrzebnych do zbudowania niewielkiego wzmacniacza małej częstotliwości w konfiguracji SE.

Podobnie jak ECL82 była stosowana w uproszczonych, tańszych radioodbiornikach, gdzie nie było miejsca dla osobnych, mocnych lamp głośnikowych. W Polsce np. w Kankanie 3 czy Klawesynie, w gramofonach, np. kultowym "Bambino" (późniejsze wersje), nowocześniejszych np. WG-500f a także popularnych magnetofonach m.in. ZK-120 i ZK-140, gdzie jej część triodowa podczas zapisu pracowała w generatorze prądu podkładu. Jako lampa końcowa w klasie A została też zastosowana we wzmacniaczu stereofonicznym (niezbyt udanym) Fonica W-480f. Szeregowo żarzone PCL86 pracowały w przeciwsobnych wzmacniaczach określanych jako luksusowe telewizorów "Opal" i "Granit". jej odpowiedniki 6GW8 pracowały również w amplitunerach firmy Pioneer we wzmacniaczu przeciwsobnym.

Odpowiedniki

 • Oznaczenie amerykańskie: 6GW8.
 • Z innymi parametrami żarzenia:
 • PCL86, 14GW8 (żarzona szeregowo prądem 300 mA);
 • UCL86, 44GW8 (żarzona szeregowo prądem 100 mA);
 • XCL86, 7GW8 (żarzona szeregowo prądem 600 mA);
 • YCL86, 10GW8 (żarzona szeregowo prądem 450 mA).

Ciekawostki

 • W ZSRR, chętnie kopiującym różne zachodnie lampy nie był produkowany odpowiednik ani ECL86 ani PCL86.

Właściwości i propozycje wykorzystania

Mimo że w porównaniu z układem zbudowanym na dwu osobnych lampach zastosowanie ECL86 nie oferowało jakiegoś szczególnego uproszczenia konstrukcji, to ekonomiczne schematy z jej wykorzystaniem były proponowane początkującym radioamatorom[1] (być może decydowała cena). Także współczesne propozycje lampowych wzmacniaczy audio dla początkujących hobbistów często oparte są na lampach tego typu [2]. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystując dwie takie lampy zbudować wzmacniacz przeciwsobny, na przykład w układzie "ultra linear". Urządzenie takie może już posiadać parametry HiFi.

Odmiana przeznaczona do żarzenia szeregowego prądem 300 mA - PCL86 była masowo stosowana w telewizorach, do tego stopnia że zyskała status lampy śmieciowej. Mimo, że obecnie często znajduje zastosowanie w najprostszych amatorskich wzmacniaczach małej częstotliwości (również gitarowych) jest jeszcze stosunkowo pospolita i tania.

Podobnie jak w przypadku ECL82/6BM8 można było na samej ECL89/6GW8 tanim kosztem zbudować nadajnik krótkofalowy i "wyjść w eter".

Przypisy

 1. Three Watt Economical Stereophonic Amplifier (opracowanie firmy Mullard): [1]
 2. Uniwersalny wzmacniacz dla początkujących E(P)CL82, E(P)CL86: [2]

Linki zewnętrzne

Skróty oznaczeń używanych na Wiki Oktoda
 • μ - wzmocnienie napięciowe
 • μs2 - oddziaływanie napięciowe siatki drugiej
 • α - wskazanie wskaźnika dostrojenia
 • AM - modulacja amplitudy
 • ARCz - automatyczna regulacja częstotliwości
 • ARW - automatyczna regulacja wzmocnienia
 • Ia - prąd anody
 • Iaimax - maksymalny prąd anody w impulsie
 • Il - prąd ekranu
 • Is - prąd siatki
 • Is1 - prąd siatki pierwszej
 • Is2 - prąd siatki drugiej
 • Is3 - prąd siatki trzeciej
 • Is4 - prąd siatki czwartej
 • Iamax - maksymalny prąd anody
 • Ikmax - maksymalny prąd katody
 • Io - maksymalny prąd wyprostowany
 • Iż - prąd żarzenia
 • FM - modulacja częstotliwości
 • h - zniekształcenia nieliniowe
 • m.cz. - małej częstotliwości
 • Pamax - maksymalna moc strat w anodzie
 • p.cz. - pośredniej częstotliwości
 • Ps2max - maksymalna moc strat w siatce drugiej
 • Pwy -moc wyjściowa
 • ra - opór wewnętrzny
 • Ra - opór obwodu anodowego
 • Rk - rezystancja w katodzie
 • Rg - rezystancja w obwodzie siatki
 • Sa - nachylenie charakterystyki lampy
 • Ua - napięcie anody
 • Ua≈ - napięcie zmienne na anodzie
 • Uaiwmax - maksymalne wsteczne napięcie anody w impulsie
 • Uamax - maksymalne napięcie anody
 • Ub - napięcie zasilania
 • Ubmax - maksymalne napięcie zasilania
 • Ul - napięcie ekranu
 • Us - napięcie siatki
 • Us1 - napięcie siatki pierwszej
 • Us2 - napięcie siatki drugiej
 • Us2max - maksymalne napięcie siatki drugiej
 • Us3 - napięcie siatki trzeciej
 • Us4 - napięcie siatki czwartej
 • Utr - maksymalne napięcie prądu zmiennego
 • Uż - napięcie żarzenia
 • Uż-k - maksymalne napięcie między włóknem żarzenia a katodą