REN904

Z Oktoda
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
REN904
Triode REN904.jpg
Podwójna trioda
Żarzenie
równoległe
Uż 4 V
Iż 1 A
Parametry dopuszczalne
Pamax 1.5 W
Uamax 250 V
Ikmax 15 mA
Parametry charakterystyczne
μ 30
Ua 200 V
Ia 6 mA
Sa 2.4 mA/V
Us1 -3.5 V
REN904 cok.png
<htmlet nocache="yes">Frank_begin</htmlet> value=REN904 <htmlet nocache="yes">Frank_end</htmlet>
w katalogu Franka

REN904 - niegdyś bardzo popularna trioda o cokole cokole 5-nóżkowym, z pośrednio żarzoną katodą, produkowana od wczesnych lat 30. XX w. przez firmę Telefunken".

Historia i zastosowania

REN904 została wypuszczona przez firmę Telefunken w 1930. Zastąpiła triody REN804, REN1004, REN1104. Posiada metalizowaną bańkę wewnętrznie połączoną elektrycznie z katodą. Wczesne jej wersje (1930/31 r.) nie posiadały metalizacji. Były to lampy bardzo uniwersalne, stosowane je w układach detektorów, wzmacniaczy małej częstotliwości, generatorów. Bardzo wielu producentów podjęło produkcję lamp o podobnej charakterystyce.  

Schemat Volksempfängera VE301W

Trioda REN904 została zastosowana w jednej z wersji reakcyjnego odbiornika radiowego "Volksempfänger". Był on bardzo oszczędnie zaprojektowany w celu umożliwienia dostępu do radia szerokim kręgom społeczeństwa. Wersja ta nosiła nazwę VE301W i oprócz lampy REN904 pracującej w układzie detektora siatkowego zawierała lampy RES164 (wzmacniacz m.cz.) oraz RGN354 (prostownik).   Od 1935 roku upowszechniała się lampa AC2 z cokołem bocznostykowym o podobnych parametrach, ale oszczędniejszym żarzeniu. Mimo to REN904 stosowano nawet jeszcze po II wojnie światowej.

Odpowiedniki

Odpowiedniki lampy REN904 były wyjątkowo liczne. Wymienić tu można między innymi 41MHF, MH4, DW4011, D4 (brytyjskie); RV4100 (Vatea); RS4324, TL425, TE24, 105 (francuskie); A4110 (Valvo); AG495 (Tungsram); A430N (Triotron); 70504 (Klangfilm); E424N, E428 (Philips); WE27 (włoskie). Produkowano też bardzo wiele typów lamp nieco różniących się parametrami i konstrukcją, w praktyce można je było traktować jako zamienniki.

Wersja przeznaczona do żarzenia szeregowego prądem 0.18 A nosiła nazwę REN1821.

Ciekawostki

Zdjęcie rentgenowskie triod AC2 (lewa) i REN904 (prawa).

Właściwości i propozycje zastosowania

Choć niegdyś popularna, aktualnie lampa staje się coraz rzadsza. Głównym jej przeznaczeniem powinny być zabytkowe odbiorniki radiowe.

Przypisy


Linki zewnętrzne

 • Radiomuseum REN904: [1].
Skróty oznaczeń używanych na Wiki Oktoda
 • μ - wzmocnienie napięciowe
 • μs2 - oddziaływanie napięciowe siatki drugiej
 • α - wskazanie wskaźnika dostrojenia
 • AM - modulacja amplitudy
 • ARCz - automatyczna regulacja częstotliwości
 • ARW - automatyczna regulacja wzmocnienia
 • Ia - prąd anody
 • Iaimax - maksymalny prąd anody w impulsie
 • Il - prąd ekranu
 • Is - prąd siatki
 • Is1 - prąd siatki pierwszej
 • Is2 - prąd siatki drugiej
 • Is3 - prąd siatki trzeciej
 • Is4 - prąd siatki czwartej
 • Iamax - maksymalny prąd anody
 • Ikmax - maksymalny prąd katody
 • Io - maksymalny prąd wyprostowany
 • Iż - prąd żarzenia
 • FM - modulacja częstotliwości
 • h - zniekształcenia nieliniowe
 • m.cz. - małej częstotliwości
 • Pamax - maksymalna moc strat w anodzie
 • p.cz. - pośredniej częstotliwości
 • Ps2max - maksymalna moc strat w siatce drugiej
 • Pwy -moc wyjściowa
 • ra - opór wewnętrzny
 • Ra - opór obwodu anodowego
 • Rk - rezystancja w katodzie
 • Rg - rezystancja w obwodzie siatki
 • Sa - nachylenie charakterystyki lampy
 • Ua - napięcie anody
 • Ua≈ - napięcie zmienne na anodzie
 • Uaiwmax - maksymalne wsteczne napięcie anody w impulsie
 • Uamax - maksymalne napięcie anody
 • Ub - napięcie zasilania
 • Ubmax - maksymalne napięcie zasilania
 • Ul - napięcie ekranu
 • Us - napięcie siatki
 • Us1 - napięcie siatki pierwszej
 • Us2 - napięcie siatki drugiej
 • Us2max - maksymalne napięcie siatki drugiej
 • Us3 - napięcie siatki trzeciej
 • Us4 - napięcie siatki czwartej
 • Utr - maksymalne napięcie prądu zmiennego
 • Uż - napięcie żarzenia
 • Uż-k - maksymalne napięcie między włóknem żarzenia a katodą