RV12P2000

Z Oktoda
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
RV12P2000
RV12P2000.jpg
Pentoda wielkiej częstotliwości
Żarzenie
pośrednie, równoległe
Uż 12,6 V
Iż 75 mA
Parametry dopuszczalne
Pamax 1 W
Uamax 220 V
Ikmax 4 mA
Us2max 120 V
Parametry charakterystyczne
Sa 1,5 mA/V
RV12P2000 cok.png
<htmlet nocache="yes">Frank_begin</htmlet> value=RV12P2000 <htmlet nocache="yes">Frank_end</htmlet>
w katalogu Franka

RV12P2000 - niegdyś popularna niemiecka pentoda napięciowa, niezwykle uniwersalna i masowo używana w latach II wojny światowej.

Historia i zastosowania

Wzmacniacz radaru Würzburg, zawierający pięć lamp RV12P2000.

W drugiej połowie lat 30 w kilku krajach prowadzono prace nad lampami elektronowymi zdolnymi do pracy w zakresie fal ultrakrótkich. Pierwsze udane rozwiązania to lampy żołędziowe skonstruowane w USA. Kopie takich lamp powstały również w Niemczech, ostatecznie przyjęto jednak rozwiązanie z cokołem bakelitowym z możliwie krótkimi wyprowadzeniami i stykami rozmieszczonymi po bokach. Pierwszymi takimi lampami były wytwarzane przez Telefunkena pentody SF1 i SF1A oraz triody SD1 i SD1A. Lampa o niemieckim wojskowym oznaczeniu RV12P2000 powstała w 1937. Pierwszym jej zastosowaniem była lotnicza radiostacja FuG 10, szybko nastąpiły liczne następne. W trakcie wojny była produkowana przez wiele zakładów zarówno na terenie Niemiec, jak i okupowanych krajów. W latach okupacji była produkowana również na ziemiach polskich: w Warszawie, Radomiu (zakłady Erikssona), Bydgoszczy, Poznaniu i Zielonej Górze (w filii berlińskich zakładów Opta-Werke)[1].

Po wojnie produkcja lampy RV12P2000 trwała aż do lat 60 - w zakładach RFT w NRD.

RV12P2000 była wzorcem dla paru innych lamp, o innej konstrukcji zewnętrznej, ale bliźniaczej charakterystyce elektrycznej.

Odpowiedniki

 • PV1 (oznaczenie francuskie).
 • Odmianą o innej konstrukcji siatki sterującej jest pentoda o zmiennym nachyleniu charakterystyki (selektoda) oznaczona RV12P2001.
 • Kopią lampy RV12P2000 umieszczoną w metalowym ekranie z cokołem loktalowym jest radziecka 12Ж1Л, produkowana również w Polsce (przez Telam) pod nazwą 12Ż1Ł.
 • Podobną konstrukcję wewnętrzną i parametry ma późniejsza lampa z miniaturowym cokołem siedmionóżkowym EF95 (w Polsce dosyć popularna jest jej radziecka kopia 6Ж1П).

Ciekawostki

 • Pochodzące z niemieckich zapasów wojennych lampy RV12P2000 znalazły zastosowanie w pierwszym polskim odbiorniku radiowym Srebrny Ton.

Właściwości i możliwości zastosowania

RV12P2000 wraz z podstawką i uchwytem do wyciągania lampy.

Lampa RV12P2000 charakteryzuje się absolutnie legendarną uniwersalnością. W czasie wojny budowano radiostacje, w których stanowiły one większość lamp (w odbiornikach często były jedyne). Wyprodukowano je w dużej liczbie, a po wojnie były popularne również w konstrukcjach amatorskich - odbiornikach radiowych, generatorach, przyrządach pomiarowych itp.

Obecnie można niekiedy kupić je po umiarkowanych cenach, ale zastosowania utrudnia nietypowy cokół, do którego dosyć trudno zdobyć podstawki.

Po sporządzeniu odpowiedniego adaptera lampa RV12P2000 może być zastosowana jako zamiennik rzadkich lamp VCL11 i VL1 w starych radioodbiornikach [2][3] Niewielki prąd żarzenia oraz górne wyprowadzenie siatki sterującej pozwalają również w dogodny sposób zastępować lampy serii C. Wystarczy tylko odpowiedni bocznik dla włókna żarzenia, gdyż wymagane napięcie żarzenia jest praktycznie takie same jak dla większości sygnałowych lamp serii C.

Przypisy

Bibliografia

 1. Mikołajczyk Piotr, Paszkowski Bohdan: Electronic Universal Vade-mecum, WNT, Warszawa, 1964.

Linki zewnętrzne

 • Radiomuseum RV12P2000: [1].
 • Historia RV12P2000 (niem.) [2]
Skróty oznaczeń używanych na Wiki Oktoda
 • μ - wzmocnienie napięciowe
 • μs2 - oddziaływanie napięciowe siatki drugiej
 • α - wskazanie wskaźnika dostrojenia
 • AM - modulacja amplitudy
 • ARCz - automatyczna regulacja częstotliwości
 • ARW - automatyczna regulacja wzmocnienia
 • Ia - prąd anody
 • Iaimax - maksymalny prąd anody w impulsie
 • Il - prąd ekranu
 • Is - prąd siatki
 • Is1 - prąd siatki pierwszej
 • Is2 - prąd siatki drugiej
 • Is3 - prąd siatki trzeciej
 • Is4 - prąd siatki czwartej
 • Iamax - maksymalny prąd anody
 • Ikmax - maksymalny prąd katody
 • Io - maksymalny prąd wyprostowany
 • Iż - prąd żarzenia
 • FM - modulacja częstotliwości
 • h - zniekształcenia nieliniowe
 • m.cz. - małej częstotliwości
 • Pamax - maksymalna moc strat w anodzie
 • p.cz. - pośredniej częstotliwości
 • Ps2max - maksymalna moc strat w siatce drugiej
 • Pwy -moc wyjściowa
 • ra - opór wewnętrzny
 • Ra - opór obwodu anodowego
 • Rk - rezystancja w katodzie
 • Rg - rezystancja w obwodzie siatki
 • Sa - nachylenie charakterystyki lampy
 • Ua - napięcie anody
 • Ua≈ - napięcie zmienne na anodzie
 • Uaiwmax - maksymalne wsteczne napięcie anody w impulsie
 • Uamax - maksymalne napięcie anody
 • Ub - napięcie zasilania
 • Ubmax - maksymalne napięcie zasilania
 • Ul - napięcie ekranu
 • Us - napięcie siatki
 • Us1 - napięcie siatki pierwszej
 • Us2 - napięcie siatki drugiej
 • Us2max - maksymalne napięcie siatki drugiej
 • Us3 - napięcie siatki trzeciej
 • Us4 - napięcie siatki czwartej
 • Utr - maksymalne napięcie prądu zmiennego
 • Uż - napięcie żarzenia
 • Uż-k - maksymalne napięcie między włóknem żarzenia a katodą