ECC81

Z Oktoda
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
ECC81
12AT7.JPG
podwójna trioda
Żarzenie
pośrednie równoległe lub szeregowe
Uż 6.3V, 12.6V
Iż 0.3A, 0.15A
Parametry dopuszczalne
Pamax 2.5 W
Uamax 300 V
Ikmax 15 mA
Parametry charakterystyczne
μ 60 V/V
Sa 5.5 mA/V
Ecc83 cok.gif
<htmlet nocache="yes">Frank_begin</htmlet> value=ECC81 <htmlet nocache="yes">Frank_end</htmlet>
w katalogu Franka

ECC81, 12AT7, 12AT7A – popularna podwójna trioda, o cokole nowalowym, średnim wzmocnieniu, początkowo przeznaczona do głowic UKF, ale okazała się dosyć uniwersalna i znalazła liczne inne zastosowania.

12AT7 i 12AT7A to oznaczenia amerykańskie, a ECC81 europejskie.

Historia i zastosowania

Lampa 12AT7 została wyprodukowana w USA w 1947. Była to podwójna trioda z nowo opracowanym cokołem nowalowym, przeznaczona do pracy w głowicach UKF odbiorników radiowych. Charakteryzowała się średnim wzmocnieniem i sporym nachyleniem charakterystyki. W 1951 Philips (wraz z zależnymi firmami Amperex i Mullard) opracował ECC81, lampę o identycznych parametrach, ale o znacząco mniejszym mikrofonowaniu i przekonstruowanym grzejniku (biflarnym), który umożliwiał stosowanie lampy również w układach z szeregowym żarzeniem i powodował mniejszy przydźwięk, co pozwalało na zastosowanie jej również we wzmacniaczach małych sygnałów. Większość amerykańskich firm wkrótce podjęła produkcję tak zmodernizowanej 12AT7 pod nazwą 12AT7A, niektóre zmodyfikowały konstrukcję pozostając przy starej nazwie.

W zastosowaniu w głowicach UKF lampa ECC81/12AT7A została wkrótce zastąpiona przez skonstruowaną przez Philipsa ECC85 posiadającą ekran pomiędzy systemami, a we wzmacniaczach kaskodowych przez ECC84. Była jednak nadal produkowana, gdyż znalazła liczne zastosowania, również w układach prądu stałego i małej częstotliwości, zarówno w sprzęcie powszechnego użytku, jak układach profesjonalnych i przemysłowych.

W Polsce nie była produkowana, licznie spotykane są lampy produkowane przez RFT z NRD.

Odpowiedniki

 • Odpowiednikami ECC81 produkowanymi przez różne firmy były lampy 12AT7 12AT7A, B152, B309, CV455, ECC801, .
 • Wersje specjalne, o zwiększonej niezawodności i trwałości (dla celów wojskowych, przemysłowych, lotniczych itp.) produkowano pod nazwami ECC801S, E81CC, M8162, QB329, 12AT7WA, 6060, 6201.
 • Wersje o innym żarzeniu i cokole:
  • 6DT8, 6AT7N: z ekranem pomiędzy systemami, żarzenie 6,3 V;
  • 12DT8: z ekranem pomiędzy systemami, żarzenie 12.6 V;
  • PTT122P, R162: lampy telekomunikacyjne o żarzeniu 18 V;
  • F/6060: z wyprowadzeniami do bezpośredniego lutowania.

Ciekawostki

 • Lampa EC92 zawiera jedną triodę o parametrach identycznych jak triody w ECC81.

Propozycje wykorzystania

Podstawowy układ wzmacniacza napięciowego z automatyczną polaryzacją na triodzie.

Lampa ECC81 jest jeszcze stosunkowo popularna. Oprócz oczywistego zastosowania do renowacji zabytkowego sprzętu radiowego bywa wykorzystywana jako napięciowy wzmacniacz małej częstotliwości o średnim wzmocnieniu.

Porównanie typowych wzmacniaczy napięciowych z automatyczną polaryzacją na popularnych triodach[1]
Lampa Parametry charakterystyczne Parametry wzmacniacza Uwagi
μ r a [kΩ] przy Ia [mA] Ub [V] Ra [kΩ] Rg [kΩ] Rk [kΩ] Ia [mA] Ua≈ [V] μ (Ua≈/Ug≈) [V/V] h [%]
6CG7 20 7.7 9 100 50 300 2 15.5 13.5 4.2 identyczne: 6SN7, 6N8S (6Н8С)
250 100 500 4 53 15 4.6
ECC82 18 7.2 10 100 47 150 1.2 1.2 11 13.5 5.6 identyczne: 12AU7A
250 100 330 2.2 1.3 25 14 5.9
350 100 330 2.2 2.3 49 14 6.1
ECC81 66 11 8.5 180 100 240 1.4 28 33 identyczne: 12AT7A; podobne: ECC85
300 100 240 1.2 47 33
ECC83 100 62.5 1.2 200 100 330 1.8 0.65 20 50 4.8 identyczne: 12AX7A; podobne: 6N2P (6Н2П)
250 100 330 1.5 0.86 26 54.5 3.9
350 100 330 1 1.4 36 61 2.2
Zniekształcenia nieliniowe (h) są w przybliżeniu proporcjonalne do napięcia wyjściowego (Ua≈), przy mniejszych napięciach będą odpowiednio mniejsze.


Przypisy

 1. Piotr Mikołajczyk i Bohdan Paszkowski: Electronic Universal Vade-mecum, WNT, Warszawa 1960.

Bibliografia

 1. Piotr Mikołajczyk i Bohdan Paszkowski: Electronic Universal Vade-mecum, WNT, Warszawa, 1964.

Linki zewnętrzne

 • Radiomuseum: [1].
Skróty oznaczeń używanych na Wiki Oktoda
 • μ - wzmocnienie napięciowe
 • μs2 - oddziaływanie napięciowe siatki drugiej
 • α - wskazanie wskaźnika dostrojenia
 • AM - modulacja amplitudy
 • ARCz - automatyczna regulacja częstotliwości
 • ARW - automatyczna regulacja wzmocnienia
 • Ia - prąd anody
 • Iaimax - maksymalny prąd anody w impulsie
 • Il - prąd ekranu
 • Is - prąd siatki
 • Is1 - prąd siatki pierwszej
 • Is2 - prąd siatki drugiej
 • Is3 - prąd siatki trzeciej
 • Is4 - prąd siatki czwartej
 • Iamax - maksymalny prąd anody
 • Ikmax - maksymalny prąd katody
 • Io - maksymalny prąd wyprostowany
 • Iż - prąd żarzenia
 • FM - modulacja częstotliwości
 • h - zniekształcenia nieliniowe
 • m.cz. - małej częstotliwości
 • Pamax - maksymalna moc strat w anodzie
 • p.cz. - pośredniej częstotliwości
 • Ps2max - maksymalna moc strat w siatce drugiej
 • Pwy -moc wyjściowa
 • ra - opór wewnętrzny
 • Ra - opór obwodu anodowego
 • Rk - rezystancja w katodzie
 • Rg - rezystancja w obwodzie siatki
 • Sa - nachylenie charakterystyki lampy
 • Ua - napięcie anody
 • Ua≈ - napięcie zmienne na anodzie
 • Uaiwmax - maksymalne wsteczne napięcie anody w impulsie
 • Uamax - maksymalne napięcie anody
 • Ub - napięcie zasilania
 • Ubmax - maksymalne napięcie zasilania
 • Ul - napięcie ekranu
 • Us - napięcie siatki
 • Us1 - napięcie siatki pierwszej
 • Us2 - napięcie siatki drugiej
 • Us2max - maksymalne napięcie siatki drugiej
 • Us3 - napięcie siatki trzeciej
 • Us4 - napięcie siatki czwartej
 • Utr - maksymalne napięcie prądu zmiennego
 • Uż - napięcie żarzenia
 • Uż-k - maksymalne napięcie między włóknem żarzenia a katodą