ECC82

Z Oktoda
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
ECC82
12AU7.jpg
podwójna trioda
Żarzenie
pośrednie równoległe lub szeregowe
Uż 6.3V, 12.6V
Iż 0.3A, 0.15A
Parametry dopuszczalne
Pamax 2.75 W
Uamax 300 V
Ikmax 20 mA
Parametry charakterystyczne
μ 17 V/V
Sa 2.2 mA/V
Ecc83 cok.gif
<htmlet nocache="yes">Frank_begin</htmlet> value=ECC82 <htmlet nocache="yes">Frank_end</htmlet>
w katalogu Franka

ECC82, 12AU7, 12AU7A – popularna podwójna trioda, o cokole nowalowym, niewielkim wzmocnieniu i uniwersalnym zastosowaniu.

12AU7 i 12AU7A to oznaczenia amerykańskie, a ECC82 europejskie.

Historia i zastosowania

Lampa 12AU7 została wyprodukowana w USA w 1946. Była to podwójna trioda z nowo opracowanym cokołem nowalowym, jej parametry elektryczne były zbliżone do wcześniejszej lampy 12AH7 z cokołem oktalowym. Charakteryzowała się niewielkim wzmocnieniem i małym oporem wewnętrznym. Predysponowało to ją do roli wzmacniacza dużych sygnałów napięciowych. W 1951 Philips (wraz z zależnymi firmami Amperex i Mullard) opracował ECC82, lampę o identycznych parametrach, ale o znacząco mniejszym mikrofonowaniu i przekonstruowanym grzejniku (biflarnym), który umożliwiał stosowanie lampy również w układach z szeregowym żarzeniem i powodował mniejszy przydźwięk, co pozwalało na zastosowanie jej również we wzmacniaczach małych sygnałów. Większość amerykańskich firm wkrótce podjęła produkcję tak zmodernizowanej 12AU7 pod nazwą 12AU7A, niektóre zmodyfikowały konstrukcję pozostając przy starej nazwie.

Lampa ECC82/12AU7A znalazła zastosowania w różnorakich układach prądu stałego i małej częstotliwości, zarówno w sprzęcie powszechnego użytku, jak układach profesjonalnych i przemysłowych.

W Polsce była produkowana w niewielkim zakresie, Unitra rozprowadzała również lampy produkowane przez RFT z NRD[1]. W polskim sprzęcie powszechnego użytku stosowana była stosunkowo rzadko, przykładami mogą być urządzenia firmy Fonica: wzmacniacze W-600 i W-480f, gramofony WG-460 i WG-500f oraz szafy grające M-122 i M-123.

Odpowiedniki

Odpowiednikami ECC82 produkowanymi przez różne firmy były lampy B329, CK5814, ECC802, E2163, 5814, 6680, 7730, 95-126-01.

Wersje specjalne, o zwiększonej niezawodności i trwałości (dla celów wojskowych, przemysłowych, lotniczych itp.) produkowano pod nazwami ECC802S, E82CC, CK5114WA, M8136, QB329, 12AU7WA, 12AU7S, 6067, 5814WA i 6189. W Wielkiej Brytanii lampy przeznaczone do celów wojskowych oznaczano kodem CV491 lub CV4003.

Ciekawostki

 • Niektóre z nowszych lamp w wersji profesjonalnej były produkowane z siatką napinaną.

Właściwości i propozycje zastosowania

Podstawowy układ wzmacniacza napięciowego z automatyczną polaryzacją na triodzie.

ECC82 to najczęściej spotykana podwójna trioda o niewielkiej oporności wewnętrznej. Doskonale nadaje się do driverów sterujących stopniami mocy. Choć nie jest ścisłym odpowiednikiem starszej oktalowej 6SN7 (jest nim 6CG7), to ma podobne charakterystyki i w większości zastosowań może ją bez problemu zastąpić.

Porównanie typowych wzmacniaczy napięciowych z automatyczną polaryzacją na popularnych triodach[2]
Lampa Parametry charakterystyczne Parametry wzmacniacza Uwagi
μ r a [kΩ] przy Ia [mA] Ub [V] Ra [kΩ] Rg [kΩ] Rk [kΩ] Ia [mA] Ua≈ [V] μ (Ua≈/Ug≈) [V/V] h [%]
6CG7 20 7.7 9 100 50 300 2 15.5 13.5 4.2 identyczne: 6SN7, 6N8S (6Н8С)
250 100 500 4 53 15 4.6
ECC82 18 7.2 10 100 47 150 1.2 1.2 11 13.5 5.6 identyczne: 12AU7A
250 100 330 2.2 1.3 25 14 5.9
350 100 330 2.2 2.3 49 14 6.1
ECC81 66 11 8.5 180 100 240 1.4 28 33 identyczne: 12AT7A; podobne: ECC85
300 100 240 1.2 47 33
ECC83 100 62.5 1.2 200 100 330 1.8 0.65 20 50 4.8 identyczne: 12AX7A; podobne: 6N2P (6Н2П)
250 100 330 1.5 0.86 26 54.5 3.9
350 100 330 1 1.4 36 61 2.2
Zniekształcenia nieliniowe (h) są w przybliżeniu proporcjonalne do napięcia wyjściowego (Ua≈), przy mniejszych napięciach będą odpowiednio mniejsze.


Przypisy

 1. UNITRA (katalog), Lampy odbiorcze, WEMA, Warszawa 1974.
 2. Piotr Mikołajczyk i Bohdan Paszkowski: Electronic Universal Vade-mecum, WNT, Warszawa 1960.

Bibliografia

 1. Piotr Mikołajczyk: Vademecum lamp elektronowych, PWT, Warszawa, 1957.
 2. Piotr Mikołajczyk i Bohdan Paszkowski: Electronic Universal Vade-mecum, WNT, Warszawa, 1964.

Linki zewnętrzne

 • Radiomuseum: [1].
 • Karta katalogowa 12AU7 General Electric: [2].
 • Karta katalogowa 12AU7A Mazda: [3].
Skróty oznaczeń używanych na Wiki Oktoda
 • μ - wzmocnienie napięciowe
 • μs2 - oddziaływanie napięciowe siatki drugiej
 • α - wskazanie wskaźnika dostrojenia
 • AM - modulacja amplitudy
 • ARCz - automatyczna regulacja częstotliwości
 • ARW - automatyczna regulacja wzmocnienia
 • Ia - prąd anody
 • Iaimax - maksymalny prąd anody w impulsie
 • Il - prąd ekranu
 • Is - prąd siatki
 • Is1 - prąd siatki pierwszej
 • Is2 - prąd siatki drugiej
 • Is3 - prąd siatki trzeciej
 • Is4 - prąd siatki czwartej
 • Iamax - maksymalny prąd anody
 • Ikmax - maksymalny prąd katody
 • Io - maksymalny prąd wyprostowany
 • Iż - prąd żarzenia
 • FM - modulacja częstotliwości
 • h - zniekształcenia nieliniowe
 • m.cz. - małej częstotliwości
 • Pamax - maksymalna moc strat w anodzie
 • p.cz. - pośredniej częstotliwości
 • Ps2max - maksymalna moc strat w siatce drugiej
 • Pwy -moc wyjściowa
 • ra - opór wewnętrzny
 • Ra - opór obwodu anodowego
 • Rk - rezystancja w katodzie
 • Rg - rezystancja w obwodzie siatki
 • Sa - nachylenie charakterystyki lampy
 • Ua - napięcie anody
 • Ua≈ - napięcie zmienne na anodzie
 • Uaiwmax - maksymalne wsteczne napięcie anody w impulsie
 • Uamax - maksymalne napięcie anody
 • Ub - napięcie zasilania
 • Ubmax - maksymalne napięcie zasilania
 • Ul - napięcie ekranu
 • Us - napięcie siatki
 • Us1 - napięcie siatki pierwszej
 • Us2 - napięcie siatki drugiej
 • Us2max - maksymalne napięcie siatki drugiej
 • Us3 - napięcie siatki trzeciej
 • Us4 - napięcie siatki czwartej
 • Utr - maksymalne napięcie prądu zmiennego
 • Uż - napięcie żarzenia
 • Uż-k - maksymalne napięcie między włóknem żarzenia a katodą